Wie ben ik?

Mijn naam is Liesbeth Bouman.

Van 1976 tot 1989 werkte ik in het basisonderwijs, als groepsleerkracht en sinds 1985 gecombineerd met de functie adjunct-directeur. Ik besloot tot omscholing naar het maatschappelijk werk en rondde de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in 1990 af aan de (toenmalige) Sociale Academie ‘De Vijverberg’ te Ede.
Sindsdien heb ik als algemeen maatschappelijk werker gewerkt in een tweetal welzijnsinstellingen Rivas en (CMD) Vitras. In 1997 heb ik de Voortgezette Opleiding Methodiek-ontwikkeling en beroepsinnovatie aan de Hogeschool Amsterdam afgerond.
Vanaf 2010 combineer ik mijn baan binnen een organisatie met een eigen praktijk voor maatschappelijk werk.

Ik ben gespecialiseerd in een groot en gevarieerd scala aan hulpvragen, t.w. ouderenhulpverlening, vragen rond (seksuele) identiteit, rouwverwerking, huiselijk geweld, contextuele hulpverlening, zingeving, ik ben vertrouwenspersoon voor een zorginstelling, e.a.
Ik ben geregistreerd in www.registerplein.nl en lid van de  www.bpsw.nl  (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk)